Zarząd i Rada nadzorcza

Zarząd

Prezes Zarządu

Paweł Wieliczko

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Siwiński

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Ostrowski

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Czech

Członek Rady Nadzorczej

Urszula Rybiańska

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kiełczewski

Członek Rady Nadzorczej

Marek Trawiński