Raporty okresowe w 2021 roku będą przekazywane w następujących terminach:

II kwartał 2022 r. – 13 sierpnia 2022 roku
III kwartał 2022 r. – 12 listopada 2020 roku