Raporty okresowe w 2024 roku będą przekazywane w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 15 listopada 2024 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 roku