Raporty okresowe w 2023 roku będą przekazywane w następujących terminach:


Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 roku