Akcjonariat Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ
B2b Online sp. z o.o.294 588 63088,52% 88,52%
Pozostali akcjonariusze 38 195 83111,48% 11,48%
SUMA 332 784 461100,00% 100,00%

Animator

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27

43-300 Bielsko Biała

tel. (33) 812 84 25