PLANET B2B S.A. specjalizuje się w dostarczaniu technologii dla e-commerce tworząc narzędzia ułatwiające działalność handlową w internecie.

Grupa Kapitałowa PLANET B2B S.A.

Spółka tworzy grupę kapitałową wspólnie z podmiotem zależnym spółką I-Dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stanie Nevada 89052 Henderson, 10624 S. Easter Ave A009 wpisaną do rejestru stanu Nevada pod numerem NV20141330114 o numerze identyfikacji E0258482014-6.w którym posiada 51% udziałów.

Spółka notowana jest w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect od dnia 18 grudnia 2013 r.

NIP:6831687439
KRS:0000460219
EKD:47,11
Ticker GPW:P2B
ISIN:PLPRKLS00016

Poprzednie nazwy (firmy) Emitenta

Spółka działająca pod nazwą (firmą) Produkty Klasztorne S.A. oraz Stoppoint S.A. jest poprzednikiem prawnym spółki Planet B2B S.A.

Firma (nazwa) spółki Produkty Klasztorne S.A. została zmieniona na Stoppoint S.A. w dniu 21 grudnia 2016 r. na podstawie uchwały nr 11/16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany statutu, w tym zmiany firmy (nazwy) Spółki. Zarejestrowanie zmiany firmy (nazwy) na Stoppoint S.A. nastąpiło w dniu 8 maja 2017 r. Następnie w dniu 21 lutego 2020 r. na podstawie uchwały nr 3/20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki, w tym zmiany firmy (nazwy) została zmieniona firma Emitenta z firmy (nazwy) Stoppoint S.A. na firmę (nazwę) Planet B2B S.A. Zarejestrowanie zmiany nazwy nastąpiło w dniu 23 marca 2020 r.

Autoryzowany Doradca

W związku z wnioskiem Planet B2B S.A. o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii F spółka podpisała umowę z Autoryzowanym Doradcą – spółką EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.