Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za I kwartał 2024 roku[…]

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Planet B2B S.A. za 2023 rok[…]

Korekta Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 roku[…]

ROK 2023

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 roku[…]

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za II kwartał 2023 roku[…]

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za I kwartał 2023 roku[…]

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Planet B2B S.A. za 2022 rok[…]

ROK 2022

Raport kwartalny Planet B2B S.A. za III kwartał 2022 roku[…]

Raport kwartalny Planet B2B S.A. za II kwartał 2022 roku[…]

Raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2022 roku[…]

Raport roczny Planet B2B S.A. za 2021 rok[…]

ROK 2021

Raport kwartalny Planet B2B S.A. za III kwartał 2021 roku[…]

Raport kwartalny Planet B2B S.A. za II kwartał 2021 roku[…]

Raport roczny Planet B2B S.A. za 2020 rok[…]

Raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2021 roku[…]

Raport roczny Planet B2B S.A. za 2020 rok[…]

ROK 2020

Raport kwartalny Planet B2B S.A. za III kwartał 2020 roku[…]

Raport kwartalny Planet B2B S.A. za II kwartał 2020 roku[…]

Raport roczny Planet B2B S.A. za 2019 rok […]

Raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2020 roku […]

Raport roczny Planet B2B S.A. za 2019 rok[…]

ROK 2019

Raport kwartalny Stoppoint S.A. za IV kwartał 2019 roku […]

Raport kwartalny Stoppoint S.A. za III kwartał 2019 roku […]

Raport kwartalny Stoppoint S.A. za II kwartał 2019 roku […]

Raport kwartalny Stoppoint S.A. za I kwartał 2019 roku […]

Raport roczny STOPPOINT S.A. za 2018 rok[…]

ROK 2018

Raport kwartalny spółki STOPPOINT S.A. za IV kwartał 2018 roku […]

Skonsolidowany raport kwartalny Stoppoint S.A. za III kwartał 2018 roku […]

Skonsolidowany raport kwartalny Stoppoint S.A. za II kwartał 2018 roku […]

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok […]

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok […]

Jednostkowy raport roczny STOPPOINT S.A. za 2017 rok […]

Skonsolidowany raport kwartalny Stoppoint S.A. za I kwartał 2018 roku […]